Условия за ползване и политика за поверителност

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата на nahodkaaa.com
Предмет на Общите условия
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които nahodkaaa.com предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.nahodkaaa.com Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
Регистрация
Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е може да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.
Съгласие
С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
Условия за поръчка на стоки
Поръчка
Доставката на стоки от nahodkaaa.com става след направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.
Потвърждение и изпълнение на поръчки
Служител на nahodkaaa.com задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. nahodkaaa.com си запазва правото да не изпълни поръчка, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. nahodkaaa.com е дължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.
Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от служител на nahodkaaa.com.
Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина www.nahodkaaa.com, е десет работни дни.
В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, служителят на nahodkaaa.com е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка. Всички стоки, поръчани през интернет магазина www.nahodkaaa.com, са застраховани.
Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, служителят може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.
Срок и цена на доставка
Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която nahodkaaa.com е сключила договор. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.
Условия и начини на плащане
Наложен платеж
При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.
Доставка на стока
При доставката клиентът получава гаранционна карта за закупения от него артикул, която дава информация за гаранционния срок и сервиза.
Гаранционни условия
Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.nahodkaaa.com в срок от седем работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация.
Връщане на стока
В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на nahodkaaa.com – 0 988 976 488 и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката и номера на поръчката.
Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.
За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата www.nahodkaaa.com. 
Със зареждане на nahodkaaa.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на nahodkaaa.com 
Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на nahodkaaa.com, е собственост на nahodkaaa.com . Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на nahodkaaa.com, без изричното писмено съгласие на nahodkaaa.com . Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от nahodkaaa.com за своя лична употреба. 
Посещението и разглеждането на nahodkaaa.com не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на nahodkaaa.com може да се изисква регистрация. nahodkaaa.com автоматично информира потребителите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на nahodkaaa.com 
Със зареждане на nahodkaaa.com, потребителят се съгласява, че nahodkaaa.com може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра nahodkaaa.com данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на nahodkaaa.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия. 
За да използва услугите на nahodkaaa.com, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на nahodkaaa.com При попълване заявлението за регистрация в nahodkaaa.com потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на nahodkaaa.com данни. 
С регистрацията си на nahodkaaa.com, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация в nahodkaaa.com Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от nahodkaaa.com 
Потребителят изрично се съгласява, че nahodkaaa.com има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на nahodkaaa.com Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на nahodkaaa.com Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез nahodkaaa.com (доколкото е приложимо). Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от nahodkaaa.com
Цените на стоките и услугите, описани на nahodkaaa.com, са с ДДС. nahodkaaa.com си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн. 
nahodkaaa.com не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на nahodkaaa.com или свързаните и предоставяни чрез nahodkaaa.com услуги.
Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на nahodkaaa.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до nahodkaaa.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.
nahodkaaa.com може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез nahodkaaa.com, потребителят се съгласява и приема, че nahodkaaa.com не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в nahodkaaa.com по никакъв начин не означава, че nahodkaaa.com одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на nahodkaaa.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.  
nahodkaaa.com има право по всяко време да променя съдържанието на nahodkaaa.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на nahodkaaa.com се публикуват на nahodkaaa.com и са достъпни за всички потребители.
Публикуване на коментари и участие във форуми на nahodkaaa.com
nahodkaaa.com може да предостави на потребителите възможността да публикуват коментари за продуктите и услугите на nahodkaaa.com и съдържанието на nahodkaaa.com За публикуване на коментари на nahodkaaa.com може да изисква регистрация на потребителите.
Потребителите на nahodkaaa.com се задължават да не публикуват коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на nahodkaaa.com или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България. nahodkaaa.com има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на nahodkaaa.com в нарушение на правилата по предходното изречение.
nahodkaaa.com не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на nahodkaaa.com 
nahodkaaa.com има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство.
С публикуването на коментар или мнение на nahodkaaa.com, потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.

Политика за поверителност
Тази Политика за поверителност указва какъв вид информация http://nahodkaaa.com/ или трети лица от името на http://nahodkaaa.com/ събират от този Сайт и какви мерки се вземат за защитата на Вашите лични данни. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, то Вие не може да използвате Сайта. Тази Политика за поверителност може да се променя, когато е необходимо, така че Ви молим да проверявате периодично.
Общи положения
Молим Ви да обърнете внимание, че за да участвате в някои от нашите инициативи и дейности и за да получавате достъп до някои от продуктите или услугите ни, ще бъде необходимо да предоставите информация, която Ви идентифицира, като например Вашия имейл адрес, име, пощенски адрес, телефонен номер, номер на документ за самоличност и ЕГН („Лични данни”) в някои области от Сайта. Затова Вие трябва да разбирате напълно, да предоставите доброволно и да сте абсолютно съгласни със събирането, използването и предоставянето на такива Лични данни при условията, описани в тази Политика за поверителност.

Събиране и използване на Лични данни и друга информация за потребителите
Данните, които предоставяте на http://nahodkaaa.com/ , са защитени от българските и европейските закони за защита на личните данни. Личните данни се обработват от http://nahodkaaa.com/ и се използват с цел подпомагане на използването на нашите продукти и/или онлайн услуги. Ако ни предоставите допълнителни Лични данни, за да получавате в замяна информация от нас, напр. брошури, каталози, ние ще събираме и съхраняваме тези данни. Те ни позволяват да изпълняваме Вашите заявки за получаване на информация. Данните ще бъдат съхранявани в добре защитена среда толкова дълго, колкото http://nahodkaaa.com/ смята, че те ще подобряват комуникацията с Вас. Ако желаете да премахнете някои или всички данни от нашия регистър, моля, свържете се с нас на info@nahodkaaa.com . 
http://nahodkaaa.com/ може да изиска допълнителна, незадължителни за предоставяне данни от Вас, за да подобри познанията си за своите клиенти или да провежда директен маркетинг или да Ви покани да участвате в състезания. Вие сте свободни да приемете или откажете подобни заявки за допълнителна информация.
http://nahodkaaa.com/ също така събира данни, които не са лични за използването на нашия Сайт. Тази информация се събира на обща база и се използва само за вътрешни цели, за да ни помага да подобряваме работата Ви със Сайта и да Ви улесни при неговото използване. http://nahodkaaa.com/ може да свързва тази информация с личните данни на потребителите, за да определя кои потребители какви материали използват, което помага за подобряването на Сайта.
http://nahodkaaa.com/ не събира преднамерено никакви лични данни от деца на възраст под 18 години и нейният уеб сайт не е насочен към такива лица. Съветваме родителите и настойниците да обръщат сериозно внимание на действията и интересите на децата си онлайн.
Прехвърляне на Лични данни
http://nahodkaaa.com/ няма да прехвърля (освен за целите на маршрутизирането) личните данни, които предоставяте в Сайта, на трети лица, освен (a) с Ваше съгласие; (б) при изискване от закона или от съд; (в) за целите на защитата на правата или собствеността на http://nahodkaaa.com/ , освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните; (г) за защитата на личната безопасност на потребителите на Сайта; (д) на лица или компании, с които http://nahodkaaa.com/ има договори за обработване на личните данни,за извършване на вътрешните операции на Сайта или в бизнеса като цяло; или (е) когато смята, че има нормативно основание за обработването им, обвързваща схема или договор, който поддържа принципи за коректно обработване и адекватно ниво на защита на Лични данни. http://nahodkaaa.com/ си запазва правото да се свързва със съответните органи по свое усмотрение, ако забележи дейности, които може да са незаконни или да нарушават условията на ползване на http://nahodkaaa.com/ .
Бисквитки
Сайтът може да използва технология, наречена „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи информация, които се запазва на Вашия компютър от уеб страницата, която посещавате. Те се използват за осигуряване на допълнителна функционалност на Сайта, както и да ни помогнат да анализираме използването на Сайта. Има два вида бисквитки: единият вид се използва за „запомняне” на информация, като Вашето потребителско име и парола, и се съхранява на Вашия компютър дотогава, докато не решите да „излезете” от тази абонаментна услуга. Ако не използвате функцията „Не питай за моето потребителско име и парола в бъдеще”, такива бисквитки никога няма да бъдат съхранявани на Вашия компютър.
Другият вид се нарича бисквитки за сесия. Те се използват за регистриране на информация, като например кой език сте избрали да използвате на уеб страницата. През времето на Вашето посещение на даден сайт тези бисквитки се записват временно в паметта на компютъра Ви. Бисквитката за сесия не се съхранява дълго време на компютъра и обикновено изчезва, когато затворите уеб браузъра. Като използва такива бисквитки, http://nahodkaaa.com/ се надява да насочва по-добре релевантна информация към нашите посетители.
Ако не желаете да приемете използването на бисквитки от http://nahodkaaa.com/ , повечето браузъри позволяват да конфигурирате браузъра си да отхвърля бисквитки, като промените настройките му. Все пак, това може да ограничи функционалността и ползите за Вас от Сайта.
Качество
http://nahodkaaa.com/ се ангажира да предприема необходимите действия, за да гарантира, че личните данни, които събираме от Вас, са точни, пълни и актуални. Все пак, Вие сте задължени да предоставяте само лични данни, които са точни, пълни и актуални към момента на събирането. Ако по-късно установите, че личните данни, съхранявани от нас, не са точни, пълни и актуални, при писмено уведомление от Ваша страна ние ще предприемем необходимите стъпки за тяхното коригиране.
Защита
Макар че http://nahodkaaa.com/ не може да гарантира, че никога не може да настъпи неоторизиран достъп, ние Ви уверяваме, че http://nahodkaaa.com/ полага големи грижи за защитата на Вашите лични данни и предотвратяването на неоторизиран достъп до тях чрез използването на подходяща технология и вътрешни процедури. 
Други уеб сайтове
Сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети лица. http://nahodkaaa.com/ не упражнява контрол и не носи отговорност за законосъобразността, съдържанието или политиките за поверителност на сайтове на трети лица, към които могат да сочат линкове от Сайта. Такива сайтове може да поставят свои собствени бисквитки на вашия компютър и/или да имат други начини за обработване на лична информация. Препоръчваме Ви да се запознаете с Политиките за поверителност на тези сайтове на трети лица, преди да ги използвате. 
Промени
http://nahodkaaa.com/ си запазва правото по свое усмотрение да променя, добавя или премахва която и да е част от тази Политика за поверителност, изцяло или частично, по всяко време и без предварително предизвестие. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила при публикуването им на Сайта. Ако Вие продължите да използвате сайта след публикуване на промяна в тази Политика за поверителност, това ще се счита за приемане на промяната.

Уважаеми клиенти! Дрехите, които предлага нашият сайт са с отлично качество. 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.